Utställning: ODDA – Fotografi i Fokus, ADDOs projektrum 2009

”Change” är en annan sorts bärare, bärarna som leksaker, tolkade i foto, plexiglas och radiantglas. Objekten förändras beroende på betraktarens placering i rummet. ”Change” är också ett deltema i ”Jag vill inte bli stor”.

—>

Using Format