Utställning: Bärare/Carrier, Arlövs utställningshall 2011

Detta tema har utvecklats under en längre tid och processen fortsätter.

Bärarna är tolkar för existensen och identiteten, de är också de icke längre närvarande.

I bilderna finns ett motsatsförhållande, i ritfilmens transparens och blyertsens tunga jordbundna svärta.

—>

Using Format