Tema: Platsaktivering

Jag undersöker mina bilders och objekts verkan i det offentliga rummet och gör samtidigt en visualisering av gemensamma ytor. Hur påverkar bildkonsten det fysiska rummet?

Vad används dessa platser till? Vilka samtal förs här? Finns det maktstrukturer? Genusstrukturer?

—>

Using Format