Tema: Bärare/Carrier

Detta tema har utvecklats under en längre tid och processen fortsätter.

Bärarna är tolkar för existensen och identiteten, de är också de icke längre närvarande.
I bilderna finns ett motsatsförhållande, i ritfilmens transparens och blyertsens tunga jordbundna svärta. Kombinationsmöjligheterna är många eftersom bilderna är tänkta att verka i lager eller skikt.
För exponeringen av bilderna är flexibiliteten viktig. Det finns ingen begränsning för verkets längd.
Bärarna samverkar med temat Jag vill inte bli stor och temat Love your Darlings.
Samtidigt växer bilderna ut i rummet bl.a. som 3 dimensionella pelarbilder.
Färgens roll/betydelse för teckningen undersöks.

I detta tema har jag börjat använda mig av andra tekniker bl.a. foto, plexiglas, radiantglas.

—>

Using Format