Uppdrag: Structures of Art, Strusoft AB

Offentlig gestaltning ”Structures of Art”, foto printat på plexiglas.

Rumsutsnitt placerat i det fotograferade rummet, ett försök att förtäta rummets 3 dimensionellitet med hjälp av en 2 dimensionell bild.

Frontbilder, skissförslag och publicerade till Tidningen Strusoft Magazine.

—>

Using Format