Uppdrag: Platsaktivering, Tyréns AB

Ett digitalt projekt tillsammans med Tyréns AB i Malmö där jag undersöker den rumsliga miljöns påverkan av bildkonst s.k. interiöraktivering. Jag vill belysa företagets gemensamma mötesplatser för att öka delaktigheten och stärka dialogen mellan människor.

—>

Using Format