Tema: Yta-Symbol-Kontext

Är ett undersökande av den glättade ytans nästan bortstötande effekt, formens kända symbolvärde och innehållets betydelse.

Plexiglasets plastiga ytlighet och färgtoners lättillgänglighet.

Formen som religiös symbol, som x = det icke kända och additionstecken.

Kontexten om växandets smärta och rädslan att lämna barndomen och träda in i vuxenlivets komplexitet och samtidigt belysa lekens livsviktiga betydelse som förberedelse för det vuxna livet.

—>

Using Format