Tema: Jag vill inte bli stor / Substitut

Jag vill inte bli stor

Mitt intresse för den mänskliga skörheten har fört mig bakåt och framåt. Bakåt till barndomen där jag använder mig bl.a. av min tvillingbrors och mina egna barnkläder och leksaker. Framåt till barnets utsatthet och skyddslöshet i dagens samhälle. Jag vill inte bli stor citat av Björn 12 år, om växandets smärta och rädsla att lämna barndomen och träda in i vuxenlivets komplexitet. Leksakerna speglar också lekens livsviktiga betydelse som förberedelse för vuxenlivet.


Substitut

Vårt behov av tröst och projicering.

Leksakers ursprungliga betydelse och genustillhörighet testas och förändras. Jag använder mig av foto, leksaker, teckning på ritfilm.

—>

Using Format