CV


Utbildning:

 • Forums målarskola, 1974–1981
 • Konstvetenskap, Lunds Universitet
 • Utb. i grafik, skulptur, foto, betong

Separatutställningar (i urval):

 • Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg, 1984
 • Galleri Estetica, Malmö, 1986, 1988, 1990, 1995
 • Simrishamns Kulturhus, 1994
 • Galleri 2112, Köpenhamn, 1997
 • Projekt Transit, Bodens Konsthall, 2005, tillsammans med Marje Toska
 • Kulturbruket, Trelleborg, 2009
 • Arlövs Utställningshall, 2011, Bärare/Carrier
 • ”In Progress”, Malmö Nordic, 2013, tillsammans med Hans Björn, ADDOs projektrum
 • ”Love your Darlings”, Sjöbo Konsthall, 2015

Större projekt/utställningar:

 • Duendeprojektet, Malmö, 1993
 • Multimediaföreställningen Saltomortal, Malmö, 1994
 • Eclips Solar, Kockums ubåtshall, 1996
 • Gränsgång, Lunds Konsthall, 1996–1997
 • ”Platsaktivering”, 2006–2012, ett digitalt fotoprojekt tillsammans med Tyréns, Malmö
 • Interaktion konst-näringsliv, ett samarbete med Structural Design Software i Malmö, 2008
 • Inbjuden att visa och hålla föredrag om projektet ”Platsaktivering”, Kulturbruket i Trelleborg, 2008
 • Kzon, Kulturzon Norra Sorgenfri, 2009/ 2010
 • Offkonst, det offentliga rummets konstnärliga gestaltning, 2010–2014

Samlingsutställningar (i urval):

 • Landskrona Konsthall, 1980, 1986, 1989
 • Galleri Estetica, Malmö under 80- och 90-talen
 • Skånes Konstförening, Malmö Konsthall, 1985
 • Lilla Galleriet, Eslöv, 1986
 • Galleri Pictura, Lund, 1986
 • Skånes Konstförening, Saluhallen, Malmö, 1986
 • Galleri 2112, Köpenhamn, 1987
 • Lunds Konsthall, 1987
 • Nordisk Teckningstrienal, Sverige (Kulturhuset Stockholm, Skellefteå), Norge, Danmark, 1992
 • Köpmansmagasinet, Smygehuk, 1992
 • Galleri 2:an, Bornholm, 1994
 • Lilla Konstsalongen, Malmö, 1994
 • Ljusdals Museum, 1995
 • Galleri 2112, Köpenhamn, 1997
 • Simrishamns Kulturhus, 1997
 • Galleri Leger, Malmö, 2000
 • De sex från ADDO, Köpmansmagasinet, Smygehuk, 2001
 • Köpmansmagasinet i Smygehuk, 2005
 • Foto i Focus, ADDOs projektrum, 2007
 • 5XADDO, Sjöbo konsthall, 2008
 • ODDA, fotografi i fokus, ADDOs projektrum, 2009
 • Galleri 21, Malmö 2009/2010
 • Multipel, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, 2012

Konstnärliga uppdrag:

 • Nutida musik I, utsmyckning, Musikhögskolan i Malmö, 1999
 • Nutida musik II, utsmyckning, Musikhögskolan i Malmö, 2001
 • Utsmyckning, Malmö Latinskola, 2002
 • ”Samtal” Nutida musik lll, utsmyckning Musikhögskolan i Malmö, 2003–2004
 • ”Andra världar” utsmyckning 2007, Musikhögskolan i Malmö
 • Skissuppdrag ”Krets” till företaget Sydvatten AB i Malmö, 2007/2008
 • Structures of art, gestaltningsuppdrag, Structural Design Software AB, Malmö, 2008
 • Utveckling och renovering av utsmyckningen ”Andra världar” Musikhögskolan i Malmö, 2010
 • ”Structures of art I, II, III”, ”Pink” frontbilder, Structural Design Software AB, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 • Skissuppdrag ”In Between” trapphallar, Malmö 2012

Representerad:

 • Region Skåne
 • Statens Konstråd
 • Malmö Konstmuseum
 • Simrishamns kommun
 • Ängelholms kommun
 • Landskrona kommun

Stipendier:

 • Ellen Trotzig-stipendiet, 1989
 • Bildkonstnärsfonden, 1990
 • Malmö Konststudios stipendium, 1997
 • BUS-stipendiet, 1997
 • Bildkonstnärsfonden 2-årigt, 1999/2000
 • Aase o. Richard Björklunds fond, 2003
 • Bildkonstnärsfonden 2-årigt, 2005/2006
 • Elsie Skoogs Minnesfond, 2009
 • Aase o. Richard Björklunds fond, 2014
 • Bildkonstnärsfonden 2-årigt, 2014/2015

Övrigt:

Fotoutställning ”Det offentliga rummets konstnärliga gestaltning”:

 • Eslövs museum, 2013
 • Svedala kommunhus, 2013
 • Malmö stadshus, 2013
 • Båstads bibliotek, 2013
 • Landskrona konsthall, 2014
 • Ängelholms bibliotek, 2014

Konstnärlig rådgivare/konsult

Using Format