Tema: Interaction Visual Art – Technology

Ett samarbete med företaget Strusoft AB, Sructural Design Software.

”Structures of art” förstärkning av företagets profil genom bildkonst.

Att genom foto gestalta byggprocesser.

Att använda företagets unika funkishus i profileringen.

—>

Using Format