Utställning: 5 x ADDO, Sjöbo konsthall 2008

”Yta symbol kontext” (X-kors, förvaringsalternativ):

Är ett undersökande av den glättade ytans nästan bortstötande effekt, formens kända symbolvärde och innehållets betydelse.

Plexiglasets plastiga ytlighet och färgtoners lättillgänglighet.

Formen som religiös symbol, som x = det icke kända och additionstecken.

Kontexten om växandets smärta och rädslan att lämna barndomen och träda in i vuxenlivets komplexitet och samtidigt belysa lekens livsviktiga betydelse som förberedelse för det vuxna livet.

”Substitut”, ”Skyddsrum”:

Vårt behov av tröst och projicering.

Leksakers ursprungliga betydelse och genustillhörighet testas och förändras. Jag använder mig av leksaker, akrylfärg och plexiglas.

—>

Using Format