Utställning: Gränsgång, Lunds konsthall 1996/1997

Pia Hansson, Bertil Sjöberg, Elsie Skoog, Monika Larsen Dennis.


Ett utforskande av gränser, kropp – omvärld. Målningar och installationer.

”Hud”, ”Kar”, ”Skyddsrum”, kläder och hud förenas i en påminnelse om människans sårbarhet.

Huden är det som skyddar oss från yttervärlden men detta skydd är många gånger otillräckligt.

—>

Using Format