Tema: Love your Darlings – teckning

I en pågående process skildrar jag relationen mellan djur och människa. Hur djuren präglar oss och vi dem. Lilla My katt och jag levde tillsammans i stark symbios i 18 år, mina bilder är ett försök till analys och bearbetning av denna tid. I initieringen av detta tema använde jag mig av kamera och dator. Jag undersöker också bildernas verkan i ett offentligt rum.

Det sista året har temat utvecklats att även omfatta teckning på ritfilm t.ex. utsnittsbilder, bilderna är byggstenar och kan placeras på många olika sätt.

—>

Using Format